Saturday, February 5, 2011

Jangan duduk antara pancaran matahari dan bayang

Daripada Abu Iyyad daripada lelaki dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w, sesungguhnya Rasulullah s.a.w melarang duduk di antara pancaran cahaya matahari dan naungan (bayang dan sebagainya) dan bersabda:" (itu) adalah tempat duduk syaitan."
(diriwayatkan oleh Ahmad dengan Isnad yang baik dan al-Bazzar dari hadis Jabir dan Ibnu Majah dari hadis Buraidah sepertimana yang dinukilkan di dalam at-Targhib oleh al-Mundziri)

No comments:

Post a Comment